• Varsle alle i bygningen ved å løse ut brannmeldere/starte skoleklokkene (ved bekreftet brann).
   
 • Varsle brannvesenet over telefon – 110 og oppgi riktig adresse
   
 • Hjelp alle med å komme ut 
   
 • Påse at alle forlater soverommene
   
 • Ta ikke med  bagasje
   
 • Gjennomsøk om mulig toaletter og andre birom
   
 • Lukk dører og vinduer dersom det er mulig
   
 • Prøv å slokke branntilløp med tilgjengelig slokkemateriell. OBS! Ikke risiker liv og helse. Ikke utsett deg selv eller andre for røyk.
   
 • Møt brannvesenet og orienter dem. Angi om mulig brannsted og hvor det er folk inne i bygget
   
 • Etter evakuering går alle til anvist samlingsplass og blir der til nødvendig registrering er foretatt.