Agenda og saksdokumenter publiseres ca én uke før møtet