Styremøtet gjennomføres på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 11. desember 2023 i tidsrommet 1430 – 1700. 

Strategisamlingen i styret gjennomføres samme dag og sted fra kl. 1000 – 1415.

Blant sakene som skal behandles i styremøtet er økonomirapport med årsprognose, fremtidig organisering av 110 Nordland og vertsbrannvesen for Norges brannskole/ fagskolen. 

Agenda for møtet:

Sak 62/23

Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Sak 63/23

Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 5. Oktober 2023

Sak 64/23

Økonomirapportering periode 01 - 10

Sak 65/23

Organisering av 110-Nordland

Sak 66/23

Salten Brann IKS som vertsbrannvesen for fagskolen

Sak 67/23

Styrets møteplan for 2024

Sak 68/23

Orientering fra daglig leder og styreleder

Sak 69/23

Forberede evalueringssamtale med daglig leder

Sak 70/23

Lønnsregulering for daglig leder 2023

Sak 71/23

Eventuelt

 

Saksdokumenter finnes ute til høyre på siden