Vi mottar automatiske brannmeldinger via vårt alarmmottak fra næringseiendommer, offentlige bygg m.m. (heretter omtalt som et "objekt"). 

Alle objekter har kontaktpersoner registrert hos 110 Nordland. Når sentralen mottar nye bestillinger, endringer eller oppsigelser av automatisk brannvarsling som har/skal ha kontakt mot oss, behandler vi opplysninger om kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg lagres adressen til objektet. Opplysninger som er knyttet til kundeforhold innhentes til 110 Nordland, ved at kunden fyller ut et skjema ved inngåelse av kontrakt som inneholder kontaktinformasjon. Denne listen kan revideres kontinuerlig, herunder både med informasjon mottatt via telefon eller e-post. 

110 Nordland benytter disse opplysningene til å ta kontakt angående utløste alarmer, eller andre forhold relatert til kundeforholdet. Involverte kan når som helst gi oss beskjed om at de ikke ønsker stå på en slik kontaktliste. 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse på kontaktpersoner for objekter med overføring av automatisk brannalarm benyttes for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt vi har med hver enkelt kunde. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av våre tjenester. 

Opplysninger om kontaktinformasjon for kundeforhold, lagres i den perioden kundeforholdet er aktivt. Ved endringer på kontaktpersoner, utføres de fortløpende i kundeforholdet etter tilbakemeldinger fra kunden.