Når du ringer oss på våre service/administrative nummer, vil vi lagre ditt navn, telefonnummer og tidspunkt for samtalen. 

Dersom henvendelsen gjelder en konkret hendelse, så som bålbrenning, overnatting i offentlige bygg, arbeid på alarmanlegg og lignende, vil operatøren opprette en skriftlig logg jf. offentlighetsloven (2009 § 10) jf. arkivloven (1999 § 6)

Alle samtaler og kommunikasjon inn og ut av sentralen blir lydlogget. Loggen lagres for å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov, for eksempel for å ringe opp personer som har kontaktet oss for å gi presiseringer eller be om mer informasjon. Opptak av samtalen gir også operatøren mulighet til å høre på samtalen på nytt om han/hun er usikker på om de fikk med seg den nødvendige informasjonen fra innringer, og samtalen kan spilles av senere for undervisningsformål. Ved avspilling av lydloggen for undervisningsformål, vil innringers navn og telefonnummer anonymiseres. 

Vi er pålagt å motta slike henvendelser av offentlige myndigheter, og behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er følgelig personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e)