INFORMASJONSSIKKERHET 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Elektronisk informasjon oppbevares i eget serverrom med adgangskontroll og tilgangskontroll på data. En del av systemene har egne lukkede og dedikerte nettverk hvor det ikke forekommer annen trafikk eller tilgang utenfra. Brukere som skal aksessere data i våre løsninger må logge inn med egen bruker, flere av løsningene har også 2-faktor autentisering. 

Data oppbevart hos leverandør følger samme struktur og er underlagt leverandørens krav til datasikkerhet. 


LAGRINGSTID 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 


UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

Salten Brann IKS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivaretainformasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Vi deler også den informasjonen vi mottar ved hendelser med de andre nødmeldetjenestene (112 og 113) samt andre relevante samarbeidspartnere som f.eks. Hovedredningssentralen (HRS), Veitrafikksentralen (VTS) eller Sivilforsvaret for å kunne løse hendelsen raskest mulig.