Aktiviteter

Salten Brann deltar i flere nasjonale brannforebyggende aktiviteter i året. Disse er et nyttig virkemiddel for å rette fokus mot forskjellige temaer innenfor brannsikkerhet.