Våre alarmoperatører er utdannet gjennom Norges Brannskole, samt intern opplæring. Mange har tidligere erfaring innenfor brannyrket, enten fra beredskap, forbyggende, Forsvaret eller flyplassbrannvesen.

Arbeidsoppgavene til en alarmsentraloperatør er blant annet:

  • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten
    reagerer raskt og korrekt
  • Ha løpende dialog med innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
  • Dokumentere og loggføre branner, ulykker og andre relevante hendelser i dekningsområdet,
    samt utarbeide statistikk og rapporter
  • Oppdatere systemer og alarmporteføljer

Operatøren må ha gode datakunnskaper og evne til og effektivt kunne håndtere og veksle mellom
ulike dataprogrammer. Det er også viktig med god samarbeidskompetanse, og evne til å lytte og føre
dialog både på norsk og engelsk.

110-sentralen i Nordland er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og med
Politiets Operasjonssentral (112). Dette gir et unikt og spennende fagmiljø i stadig utvikling.