Eierkommuner

Salten Brann IKS eies av ni kommuner i Salten. Fra og med 01. januar 2018 vil også Værøy kommune komme inn som deleier av selskapet.

Beiarn kommune

Beiarn kommune
Ordfører:
Monika Sande
monika.sande@beiarn.kommune.no
41639125
Rådmann:
Ole Petter Nybakk
ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no
75 56 90 11
Beredskapsleder:
Ola Nordmann
ola@nordmann.no
123 45 678

Bodø kommune

Bodø kommunevåpen
Ordfører:
Ida Maria Pinnerød
ordforer@bodo.kommune.no
94359763
Rådmann:
Rolf Kåre Jensen
rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no
41509430
Servicetorg:
postmottak.bodo.kommune.no
servicetorget@bodo.kommune.no
75555000

Fauske kommune

Fauske
Ordfører:
Jørn Stene
ordforer@fauske.kommune.no
90095805
Rådmann:
Geir Mikkelsen
geir.mikkelsen@fauske.kommune.no
75 60 40 22
Beredskapsleder:
Tom Seljeås
tom.seljeas@fauske.kommune.no
75 60 40 80

Gildeskål kommune

Ordfører:
Petter Jørgen Pedersen
pedpet@gildeskal.kommune.no
41518645
Rådmann:
Helge D. Akerhaugen
akehel@gildeskal.kommune.no
75 76 06 12
Beredskapsleder:
Petter Jørgen Pedersen
pedpet@gildeskal.kommune.no
41518645
Servicetorg:
Svanhild Lind
postmottak@gildeskal.kommune.no
75 76 06 00

Hamarøy kommune

Ordfører:
Jan Folke Sandnes
jan.folke.sandnes@hamaroy.kommune.no
41436045
Rådmann:
Eirik André Hopland
eirik.hopland@hamaroy.kommune.no
959 25 725

Meløy kommune

Ordfører:
Sigurd Stormo
sigfilm@gmail.com
90990535
Rådmann:
Hege Sørlie
hege.sorlie@meloy.kommune.no
75 71 05 05
Beredskapsleder:
Sigurd Stormo
sigfilm@gmail.com
90990535

Saltdal kommune

Ordfører:
Rune Berg
rune.berg@saltdal.kommune.no
99462057
Rådmann:
Ronny Seljeseth
ronny.seljeseth@saltdal.kommune.no
41212000
Servicetorg:
Lisa Grimstad
postmottak@saltdal.kommune.no
75 68 20 00

Steigen kommune

kommunevåpen stigen kommune
Ordfører:
Asle Schrøder
asle.schroder@steigen.kommune.no
97655708

Sørfold kommune

Ordfører:
Lars Kr. Evjenth
ordforer@sorfold.kommune.no
97561682
Rådmann:
Servicetorg:

Værøy kommune

Ordfører:
Dagfinn Arntsen
dagfinn.arntsen@varoy.kommune.no
75 42 06 03
Rådmann:
Værøy rådmannskontor
postmottak@varoy.kommune.no
75 42 06 00
Beredskapsleder:
Dagfinn Arntsen
dagfinn.arntsen@varoy.kommune.no
754 20 600