Selskapsdokumenter

Selskapsavtale

Virksomhetsstrategi (PDF, 1MB)

Organisasjonskart (PDF, 344KB)

Økonomi

Årsbudsjett 2020 (PDF, 1MB)

Økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 1MB)

Årsmelding 2019 (kommer mai 2020)

Årsoppgjør 2019 (kommer mai 2020)

Planverk og ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse)

Brann ROS - 2020 (PDF, 6MB)

Møteplan 2020 (PDF, 89KB)