• Ved henvendelse om besøk ønsker vi at dere gjerne kommer med to alternative datoer for besøk, slik at vi kan finne en dag som passer
  • Oppgi hvilken stasjon dere ønsker å besøke, samt antall som kommer på besøk
  • Navn og telefonnummer på kontaktperson i forbindelse med besøket.

I forbindelse med brannvernuke i uke 38 tar vi gjerne i mot besøk og vi har åpen brannstasjon på Lørdag der alle kan besøke oss, Det blir annonsert hvilke brannstasjoner som er åpen i Salten. Vi mottar også gjerne i mot besøk uken før og etter samt uken før skoleslutt.

Ønsker din organisasjon å besøke oss, Send en kortfattet søknad til: post@saltenbrann.no eller ring oss på tlf: 755 57 405

Planlagt besøk kan bli avlyst på kort varsel på grunn av utrykninger og andre beredskapsoppdrag.