Brannstasjonen i Misvær har følgende kapasiteter:

  • Tilhengerhenger med brannpumpe
  • Lett vogn for å kunne trekke med materiell på øya
  • Ingen røykdykkertjeneste
  • Mobil brannpumpe
  • Slanger, armaturer og slokkespyd
  • Hjertestarter på øya, vi kan være bruker