Brannstasjonen på Innhavet har følgende kapasiteter:

  • Sjåfør i vaktordning
  • Utalarmering, fullalarm ved hendelser
  • Støttekjøretøy, Cobra skjærslokker
  • Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
  • Gassmåler
  • Mobil brannpumpe
  • IR-kamera
  • Slanger, armaturer og slokkespyd