Brannstasjonen i Misvær har følgende kapasiteter:

  • Utalarmering: fullalarm ved hendelser
  • Mannskapsbil
  • Tankbil
  • Mobil brannpumpe
  • Røykvifte
  • Slanger, armaturer og slokkespyd
  • Hjertestarter, tilhørende det lokale helselaget lagres på stasjonen