Brannstasjonen på Moldjord har følgende kapasiteter:

  • Utrykningsleder i vaktordning
  • Utalarmering: fullalarm ved hendelser
  • Tankbil
  • Kommunalt kjøretøy til disposisjon for personell i turnus
  • Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
  • Mobil brannpumpe
  • Røykvifte
  • Hjertestarter
  • Slanger, armaturer og slokkespyd

Tilhenger lokalisert i Tollå for å iverksette innsats ved brann i påventa av mannskaper fra Mordjord