Brannstasjonen på Oppeid har følgende kapasiteter:

  • Utrykningsleder i vaktordning
  • Utalarmering, fullalarm ved hendelser
  • En mannskapsbil, Cobra skjærslokker
  • En personbil, forebyggende
  • Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
  • Mobil brannpumpe
  • Røykvifte
  • Slanger, armaturer og slokkespyd