Brannstasjonen på Rognan har følgende kapasiteter:

  • Vaktordning med tre medarbeidere i hjemmevakt.
  • Utalarmering: gruppealarm og fullalarm ved hendelser
  • En mannskapsbil
  • Tankbil og et støttekjøretøy
  • Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
  • Mobil brannpumpe
  • IR-kamera
  • Røykvifte
  • Gassmåler
  • Slanger, armaturer og slokkespyd