Brannstasjonen i Straumen har følgende kapasiteter:

 

  • Utrykningsleder og en medarbeider i vaktordning
  • Utalarmering, fullalarm ved hendelser
  • En mannskapsbil
  • Klippeutstyr for bruk ved trafikkhendelser
  • Mobil brannpumpe
  • IR-kamera
  • Røykvifte
  • Gassmåler
  • Slanger, armaturer og slokkespyd