Våre arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Besvare nødsamtaler, alarmer og andre meldinger, og sørge for at brann- og redningsetaten
  reagerer raskt og korrekt
 • Ha løpende dialog med innsatsleder brann og øvrige mannskaper ved oppdrag
 • Dokumentere og loggføre branner, ulykker og andre relevante hendelser i dekningsområdet,
  samt utarbeide statistikk og rapporter
 • Oppdatere systemer og alarmporteføljer

Dekningsområde for 110-sentralen:

 • 41 Kommuner
 • Ca. 39. 000 km²
 • Ca. 242.000 innbyggere
 • 22 brannvesen
 • 77 brannstasjoner
 • Ca. 190 kjøretøy
 • Ca. 1.550 brannmannskaper.

I 2018 hadde vi:

 • 3944 hendelser med innsats
 • 2869 hendelser uten innsats(Oppdrag løst av 110-Sentralen)
 • 6813 loggførte hendelser

Dette gir i gjennomsnitt 18,6 hendelser per dag som våre operatører må håndtere.