Oppdatering alarmkunde

Fakturamottaker

Navn på fakturamottaker
Org.nr. til fakturamottaker
Gateadresse til eier/fakturamottaker
Fyll inn postnummer til eier
Kontaktperson til eier av bygg/objekt

Objektet

Fyll inn navn på bygg/objekt
Fyll inn foretaksnummer til objektet
Kundens alarmnummer
Fyll inn gateadresse til bygg/objekt
Fyll inn din E-post adresse
Telefon til avsender
Fyll inn kontaktpersoner 110-Sentralen kan ringe ved utløst alarm i prioritert rekkefølge