Oppdatering alarmkunde

Fakturamottaker

Navn på fakturamottaker
Org.nr. til fakturamottaker
Gateadresse til eier/fakturamottaker
Fyll inn postnummer til eier
Kontaktperson til eier av bygg/objekt

Objektet

Fyll inn navn på bygg/objekt
Fyll inn foretaksnummer til objektet
Kundens alarmnummer
Fyll inn gateadresse til bygg/objekt
Fyll inn din E-post adresse
Telefon til avsender

Objektets Kontaktpersoner

Ved oppdatering/endring av kontaktinfo skal det registreres inn 3 personer i prioritert rekkefølge som oppholder seg ved objekt/bygg eller befinner seg i umiddelbar avstand. Kunde har ansvaret for at kontaktlisten til enhver tid er oppdatert. Vi minner samtidig om at kunde og/eller byggets brukere har ansvaret for å ringe inn til 110 umiddelbart ved utløst alarm uansett årsak. Se informasjon som ligger under «Kriterier for direktetilkobling av brannalarm.»

Fyll inn kontaktpersoner 110-Sentralen kan ringe ved utløst alarm i prioritert rekkefølge
Fyll inn kontaktpersoner 110-Sentralen kan ringe ved utløst alarm i prioritert rekkefølge
Fyll inn kontaktpersoner 110-Sentralen kan ringe ved utløst alarm i prioritert rekkefølge
Fyll inn eventuell annen informasjon eller flere kontaktpersoner ved behov.