Registrering av lovlige bålbrenninger kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig
melder på tlf: 755 46 850. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at 110-sentralen ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen.

Den lokale forskriften for din kommune kan du finne under "lenker". 

 

Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen
type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende
økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller
om det kommer klager på grunn av røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av
brannvesenet.

Ansvarlig må også melde inn til 110-sentralen når bålet er slokket.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:
  • Personalia (navn og telefonnr.)
  • Adresse/Sted/Koordinat der brenning finner sted
  • Hva brennes, og forholdene på stedet
  • Tidspunkt for brenning
  • Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates
 
Kommer bål ut av kontroll, ring 110!