Registrering av lovlige bålbrenninger kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig
melder på tlf: 755 46 850 eller bruk skjema nederst på siden. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at 110-sentralen ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen.

Den lokale forskriften for din kommune kan du finne til høyre under "lenker". 

 

Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen
type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende
økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller
om det kommer klager på grunn av røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av
brannvesenet.

Ansvarlig må også melde inn til 110-sentralen når bålet er slokket.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:
  • Personalia (navn og telefonnr.)
  • Adresse/Sted/Koordinat der brenning finner sted
  • Hva brennes, og forholdene på stedet
  • Tidspunkt for brenning
  • Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates
 
Kommer bål ut av kontroll, ring 110!

 

Melding om utendørs brenning

Fyll inn navn og telefonnummer til ansvarshavende. Disse opplysningene skal gis av den personen som er ansvarlig for brenning av bålet.

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av skog og annen utmark. Sjekk lokale regler før du tenner bål.

Fyll inn telefonnummer til ansvarshavende
Fyll inn adresse eller Gnr/Bnr
Fyll inn postnr og sted
Fyll inn kommunenavn
Fyll inn epostadresse

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter for å regulere utendørs brenning i den enkelte kommunen. Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regler.

Merk! Dette er kun en melding til 110-sentralen. 110-sentralen eller brannvesenet gir ingen godkjenning til brenning – den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regelverk.