110-sentralen er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og Politiets operasjonssentral (112) på Bodø brannstasjon.

Dette vil gi:

  • Bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene.
  • Økt kompetanse gjennom samvirke og erfaringsutveksling på tvers av etatene
  • Gode muligheter for felles øvingsopplegg
  • Fortsatt separate nødnummer, høy faglighet og integritet når nødmeldinger besvares
  • Brann og redningstjenesten tar et stort skritt inn i den digitale utviklingen
  • Mer effektivitet og større kvalitet i mottak og videreformidling av nødmeldinger
  • Et tryggere samfunn å leve i