Prisliste - Alarmtilknytning til 110-sentralen
Produktnr.Brannalarm for type objektMånedspris
1
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter
 
439,-
2
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 300 - 1.199 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 14 leiligheter
- Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger
 
716,-
3
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 1.200 - 4.999 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 24 leiligheter
 
1.409,-
4
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 5.000 - 9.999 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 49 leiligheter
 
1.900,-
5
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 10.000 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker med 50 leiligheter eller mer
 
2.330,-
6
Heisalarm (toveis kommunikasjon)
223,-
7
Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr
1089,-
(Engangsbeløp)

Alle oppførte priser er eksklusive merverdiavgift. Kvadratmeterberegning er bruttoareal (bta) for dekningsområdet til alarmtilkoblingen.

 

Informasjon vedrørende nasjonal prismodell og årlig oppdatering av månedspris

I forbindelse med betydelige økte kostnader ved investering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen i Nordland etter vedtak og krav fra DSB, ble det i 2020 innført nasjonal prismodell for direktetilkoblet brannalarm. 

Prismodellen baserer seg på flere ulike parametere og har en mer hensiktsmessig og logisk prissetting som reflekterer objektets kompleksitet og størrelsesomfang. 

Prismodellen har 7 unike prisgrupper basert ut ifra produktets omfang og leveranse, hvor oppførte månedspris oppdateres 1 april hvert år og følger således konsumprisindeks og kommunal deflator. Informasjon om prisjustering fremkommer på månedsfaktura for mars måned hvert år.

Vi minner også om at du som kunde selv har ansvar for å påse at abonnement og faktura tilsvarer riktig prisgruppe basert ut ifra byggets kompleksitet. 

Vi krediterer ikke for mye innbetalt abonnement grunnet feil prisgruppe, og etterfakturerer heller ikke ved for lavt innkrevd beløp.

For spørsmål og andre henvendelser vedrørende deres kundeforhold kontakt oss på alarm@saltenbrann.no eller telefon 75 54 68 60 #2.

Er du ikke kunde hos oss, men ønsker et uforpliktet tilbud og informasjon, send henvendelse til alarm@saltenbrann.no eller telefon 75 54 68 60 #2.