Etter nøye gjennomgang og revidering av dagens priser for direktekobling til brannvesenet har vi besluttet å fase inn en landsomfattende prismodell som baserer seg ut ifra størrelse og type formål for hver enkelt bygg. Dette er en mer hensiktsmessig og logisk prissetting som i større grad reflekterer objektets kompleksitet.  
 
Du som kunde trenger ikke foreta deg noe da priskategoriseringen vil bli utført manuelt  
og med de parametere som allerede ligger registrert i våre systemer.  
Det er allikevel viktig at det ved første gangs fakturering blir kontrollert at abonnementet  
er registrert i riktig prisgruppe. 
 
Innfasingen vil medføre at nye kunder tilbys den nye prisstrukturen fra og med 1. april 2020, mens eksisterende kunder konverteres fra og med 1. juli 2020.  
 

Prisliste 2020 - Priser gjelder fra og med april 2020
GruppeBrannalarm for type objektMånedspris
1
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekt mindre enn 300 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus med mindre enn 5 leiligheter
 
389,-
2
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 300 - 1.199 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 5 til 15 leiligheter
- Alt 2: Overnatting/institusjoner under 50 senger (minimum)
 
635,-
3
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 1.200 - 4.999 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokk fra og med 15 til 25 leiligheter
 
1.251,-
4
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 5.000 - 9.999 m2 (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker fra og med 25 til 50 leiligheter
 
1.685,-
5
BRANN
- Hoveddimensjon: Objekter fra 10.000 m2 og oppover (BTA)
- Alt 1: Bolighus/blokker med 50 leiligheter eller mer
 
2.065,-
6
Administrasjons- og etablerings-/eierskiftegebyr
990,-
7
Heisalarm
Kommer

 

Alle priser er eksklusive Merverdiavgift. Kunden er ansvarlig for at de ligger i korrekt prisgruppe. Kvadratmeterberegning er bruttoareal (BTA) for dekningsområdet til alarmen.

Innfasingen vil medføre at nye kunder tilbys den nye prisstrukturen fra og med 1. april 2020, mens eksisterende kunder konverteres fra og med 1. juli 2020.  

Spørsmål rundt prismodellen håndteres av Alarmansvarlig på e-post: alarm@saltenbrann.no eller telefon: 755 46 860 (08:00-15:30)

Tilleggsopplysninger: Der det er fløy/bygg som er koblet sammen, så regnes det som uavhengige bygg.