Aksjon boligbrann er en årlig nasjonal kampanje arrangert av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Brannvesen og lokale el-tilsyn over hele landet står for gjennomføringen. Startskuddet til kampanjen er 1. desember på røykvarslerens dag og foregår over tre dager, hvor vi besøker privathusholdninger for å informere om brannforebygging, samt gjennomfører en frivillig brannsjekk av boligen. Her deler vi også ut en kalender og batteri til røykvarsleren.