1. Elektronisk faktura
Alle fakturaer til Salten Brann IKS skal sendes elektronisk i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat).


2. Fakturaadresse

Fakturaer skal sendes til vår elektroniske adresse: 9908:990565325

Mottaker skal være:

Salten Brann IKS

Regnskapsenheten

Pb 294

8001 Bodø

3. Fakturareferanse

Alle fakturaer skal merkes med fakturareferanse som består av bokstavene ID etterfulgt av et tresifret ansvarsnummer (f.eks. ID123) i feltet «Deres ref» eller som angitt i vedlegget som viser nærmere tekniske spesifikasjoner.

Merk: ingen mellomrom mellom ID og tallene, og ingen andre opplysninger i dette feltet.

Fakturareferansen skal oppgis av bestiller i Salten Brann. 

Følgende ID nummer skal brukes:

ID nummer for tjenesteområdene
ID nummerTjenesteområdeUndernivå
ID110110-Sentralen
ID255IUA (Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning)
ID335Administrasjon/brannsjefområdet
ID337Feiertjenesten
ID338Forebyggende avdeling
ID339BeredskapsavdelingenBrigadeuavhengig
ID341BeredskapsavdelingenBrigade Nord
ID342BeredskapsavdelingenBrigade Vest
ID343BeredskapsavdelingenBrigade Øst
ID344BeredskapsavdelingenBrigade Sør


4. Andre krav til faktura
Alle fakturaer skal stiles til Salten Brann IKS og tilfredsstille krav til salgsdokumenter i henhold til bokføringsforskriften §5-1-1

 

5. Overgangsordning
Om faktura ikke kan sendes som EHF kan faktura inntil videre sendes som PDF-dokument til faktura@saltenbrann.no NB! Det skal kun være én faktura med vedlegg i hver PDF-fil.

6. Mer informasjon
Om du i dag ikke har mulighet til å sende EHF faktura vil du kunne få hjelp til dette hos din leverandør av økonomisystem eller din bankforbindelse.


Om du har spørsmål eller kommentarer kan du kontakte Steffen Jensen (75 55 58 02). Du kan også sende e-post til faktura@saltenbrann.no.