I Salten Brann sitt ansvarsområde er det omlag 38000 røykløp fordelt på boliger og fritidsboliger og Feiertjenesten besøker ca7000-8000 av disse i året.

Våre viktigste oppgaver er:

  • Kartlegge og vurdere risiko ved fyringsanlegg som benyttes til oppvarming
  • Sørge for at røykkanaler og røykrør blir feiet ved behov.
  • Gjennomføre tilsyn med fyringsanlegg
  • Tilsyn med fyringsanlegg etter brann- og røykgasseksplosjon i eller i forbindelse med fyringsanlegget
  • Informasjonsvirksomhet

Ansatte i feiertjenesten