Kjøkkenpraten avholdes årlig 1. oktober, og er ment for å bedre brannsikkerheten i hjemmet for eldre. Her besøker vi også kjøpesenter på kveldstid slik at vi når ut til mest mulig folk. Kampanjen henvender seg til pårørende som har eldre hjemmeboende foreldre, og oppfordrer dem til og «Ta Kjøkkenpraten» med dem. Denne går ut på ti enkle forhåndsregler og tiltak som bidrar til å redusere risikoen for brann, og øke sjansen for å overleve dersom uhellet er ute. F.eks. trygg bruk av elektriske produkter, matlaging, varsling og rømning, samt hjelpe dem til og bytte batteri i røykvarsleren, rengjøre filteret i kjøkkenvifta og installere komfyrvakt.