Trygg hyttekos gjennomføres årlig i forkant av påsken, hvor vi informerer hyttefolket om brannforebyggende tiltak på hytten og gir ut diverse kampanjemateriale som f.eks. 9-volts batterier og sjekkliste. Kampanjen er i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring