Generelle henvendelser ift. alarmabonnement, kundeforhold, faktura og oppdatering av kontaktpersoner for objekt.

 

Alarmabonnement / kundeforhold;

For henvendelser tilknyttet deres alarmabonnement, kundeforhold og/eller fakturaspørsmål, vennligst benytt alarmavdelingens epost alarm@saltenbrann.no eller telefon 75 54 68 60 tastevalg 2.

Alarmavdelingen er underlagt 110-sentralen og betjener alle alarmkunder for hele Nordland. Ettersom alarmavdelingen administreres og betjenes av kun 1 alarmansvarlig, vil det i perioder måtte påberegnes noe svar- og behandlingstid på forespørsler pr. epost og telefon.

 

Faktura/ kontoutdrag/ regnskap;

Gjelder deres henvendelse spørsmål om faktura, kontoutdrag eller andre henvendelser som haster å få behandlet grunnet nærstående betalingsfrist, vennligst benytt e-post faktura@saltenbrann.no som går direkte til vår regnskapsenhet.

 

Alarmpunkt/ test av alarm/ endring av kontaktpersoner for objekt;

For henvendelser som gjelder test av alarm, endring av alarmpunkter og/eller innsending av oppdaterte kontaktopplysninger for objekt, vennligst benytt 110-sentralens epost 110@saltenbrann.no eller telefon 75546860 tastevalg 1.

 

Oppsigelse / eierskifte

Ved oppsigelse av alarmabonnement gjelder 3 måneders oppsigelsestid.

Oppsigelse skal skje skriftlig og sendes på epost til alarm@saltenbrann.no. Husk også å melde inn til kundeservice@addsecure.no

Ved endring av eier/fakturamottaker m.m – vil endring av alarmabonnement skje så snart eierskifteskjema er signert og returnert til alarm@saltenbrann.no

Tidligere eier har ansvaret for at skjema blir signert av alle parter.