Telenor har besluttet å legge ned 2G- og 3G-nettet. Samtidig skal 4G-nettet utvides og forbedres. Dette har betydning for deg og din organisasjon om du har utstyr som kun støtter 2G- og 3G-kommunikasjon.

Hvorfor slukkes 2G- og 3G-nettet?

4G tar over stadig mer av den mobile datatrafikken. I dag er det lite data som går over 3G-nettet, og enda mindre over 2G-nettet. 4G-nettet har blitt en dominerende teknologi fordi det gir bedre dekning og ytelse for forbrukere, samtidig som det er mer kostnadseffektivt å bruke for mobiloperatørene. 4G-nettet er også bedre egnet for å håndtere mange tilkoblede enheter, noe det forventes å bli mer av fremover med den forventet sterke økningen i IoT-enheter. 2G- og 3G-nettet har ikke i nærheten av samme kapasiteten som 4G-nettet. Telenor ønsker å tilpasse mobilnettet etter fremtidens behov, og redusere kompleksiteten. Derfor er det besluttet å legge ned 2G- og 3G-nettene.

Hva slags utstyr berøres av endringene?

Alt utstyr som kommuniserer i mobilnettet og som kun støtter 2G- og 3G-teknologi vil oppleve dårligere dekning og/eller kapasitet, og etter hvert vil ikke utstyret kunne kommunisere i det hele tatt. Dette gjelder IoT/M2M-enheter, altså smarte enheter som sender beskjeder til mennesker via sms /epost  eller andre maskiner, som f.eks alarmmottak 
Utstyr som kun støtter 2G- og 3G-teknologi må derfor skiftes ut med nyere teknologi. Dette vil gi bedre dekning, hastighet og kapasitet, i tillegg til å sikre dine kommunikasjonsløsninger utover 2024 når 2G-nettet også slukkes. 
Hva vil skje hvis jeg ikke bytter ut utstyret mitt?

Kapasiteten på 2G-nettet vil være halvert innen utgangen av 2020. Man risikerer derfor at enhetene sine ikke vil ha dekning tilstrekkelig kapasitet i perioder. Dette gjelder perioden mellom 2020 og 2025. Etter 2025 vil alt utstyr som kommuniserer over 2G- og 3G-nettet miste dekning. 

Vi anbefaler deg å starte utskifting av eksisterende sendere i god tid før 2G- og 3G-nettet slukkes. Ta kontakt med din service partener  for å få et tilbud på utskifting av eldre hardware.

Add Secure E-Post: Kundeservice@addsecure.no

TLF Add Secure Kl. 08:00.15:30 : 911 33 700