Med direktetilkoblet brannalarm til 110-sentralen får man 24/7 overvåkning av brannalarmanlegget og sikrer dermed tidlig deteksjon, rask respons og riktig utrykning.

For å kunne ha en direktetilkoblet brannalarm til 110 må bygget være installert med et brannalarmanlegg.

Står deres bygg uten brannvarslingsanlegg, kan dere kontakte lokal installatør/leverandør for befaring og prosjektering av anlegg tilpasset deres bygg.

Har dere allerede et godkjent brannvarslingsanlegg – kontakt elektriker eller installatør som videre oppretter overførsel av alarmlinje via Addsecure eller Xsecure og inn til 110.

*Addsecure og Xsecure er eksterne og selvstendige leverandører som leverer sikre løsninger for kritisk kommunikasjon og data.

Se leverandørenes sider for nærmere info og oversikt over gjeldende priser.


AddSecure NO

Kontakt AddSecure på tlf. 91 13 37 00 eller e-post: kundeservice@addsecure.no

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://www.addsecure.no/


Logo

Kontakt XSecure på tlf. 91 00 63 11 eller e-post: support@xsecure.no

Mer informasjon finnes på nettsiden deres: https://xsecure.no/


Etter at elektriker/Installatør har sendt inn bestillingsskjema til leverandør og 110-sentralen, vil tilkobling og overførsel av alarm kunne opprettes i våre systemer. For at et juridisk kundeforhold skal kunne etableres og aktiveres må kunde signere vår 3 parts avtale og oppfylle visse kriterier som sendes ved i egen oversikt sammen med kontrakt. Når nevnte punkter er på plass, er kundeforholdet å anses som gyldig.

Elektriker/installatør skal i etterkant av oppkoblingen gjennomføre test av alarmlinjene for å påse at alarmen er aktiv opp mot 110. En årlig kontroll og serviceavtale skal inngås mellom installatør/elektriker og kunde for å sikre at alarmanlegg og overførsel av alarm er operativt.

Bygg som er seksjonert opp med flere rom og etasjer må i tillegg ha installert adresserbare sendere i alarmanlegget. Adresserbare sendere vil ved utløst alarm kunne sende ut varsling til bygningens kontaktpersoner og 110 med detaljer om årsak til alarm og hvor i bygget alarm er utløst. Dette vil sikre at aksjon og utrykning skjer til riktig sted i bygning i tillegg til å unngå unødig utrykning. Nærmere info om adresserbare sendere rettes til den aktuelle installatør.

Mange forsikringsselskap har som krav at bygg skal ha direkteoverførsel av brannalarm til nødsentral for at forsikringen skal være gyldig ved en evt brannhendelse i tillegg til at de i mange tilfeller vil kunne tilby rabatter på forsikringspremien. Ved behov for skriftlig bekreftelse på direktetilkoblet brannalarm eller andre henvendelser, kontakt alarmavdelingen på e-post alarm@saltenbrann.no