Oppdatering av informasjon på alarmobjekter gjøres ved å sende e-post til alarm@saltenbrann.no 

Ved oppdatering/endring av kontaktinfo bør det registreres inn 3 personer i prioritert rekkefølge som oppholder seg ved objekt/bygg eller befinner seg i umiddelbar avstand. Kunde har ansvaret for at kontaktlisten til enhver tid er oppdatert.

Vi minner samtidig om at kunde og/eller byggets brukere har ansvaret for å ringe inn til 110 umiddelbart ved utløst alarm uansett årsak.

Se informasjon som ligger under «Kriterier for direktetilkobling av brannalarm