Ved oppsigelse av alarmabonnement, skal skriftlig beskjed sendes til alarm@saltenbrann.no.

Kunde har selv ansvar for å melde i fra til Addsecure som har overførsel av alarm fra objekt og til 110-sentralen. Benytt epost kundeservice@addsecure.no

Oppsigelsestiden er på 3 måneder og betaling for alarmabonnement gjøres frem til avtalte avsluttningsdato.

For alarmabonnement som skal overdras til ny eier – skal skjema for eierskifte fylles ut av begge parter (tidl.eier og ny eier). Skjemaet ligger i menyen til høyre. Tidligere eier har ansvaret for at skjema blir fylt ut av begge parter og returnert til alarm@saltenbrann.no

Ved eierskifte vil alarmabonnement kunne overdras til ny eier innen samme måned for signering og avtale eller til den dato som avtales mellom tidligere eier og ny eier. Fakturering til ny eier vil starte i påfølgende måned etter mottatt og signert skjema.

Ved spørsmål eller andre henvendelser kontakt alarmavdelingen på

telefon 75546860 #2 eller epost alarm@saltenbrann.no