Bodø
Kjell Hugvik
Kjell.Hugvik@bodo.kommune.no
905 51 981
Odd Emil Ingebrigtsen
ordforer@bodo.kommune.no
75 55 50 00
Anne Stemland Olsen||0|
Anne.Stemland.Olsen@bodo.kommune.no
942 04 234
servicetorget@bodo.kommune.no
755 55 000