Bodø
Kjell Hugvik
Kjell.Hugvik@bodo.kommune.no
90 55 19 81
Ida Maria Pinnerød
ordforer@bodo.kommune.no
75 55 50 00
Silje Valberg
silje.valberg@bodo.kommune.no
41 79 76 41
servicetorget@bodo.kommune.no
75 55 50 00