Narvik
Lars Skjønnås
lars.skjonnas@narvik.kommune.no
932 13 919
Rune Edvardsen
ordforer@narvik.kommune.no
769 12 130
Iris Bartholsen||0|
iris.bartholsen@narvik.kommune.no
901 61 635
postmottak@narvik.kommune.no
769 12 000