Narvik
Lars Skjønnås
lars.skjonnas@narvik.kommune.no
93 21 39 19
Rune Edvardsen
ordforer@narvik.kommune.no
76 91 21 30
postmottak@narvik.kommune.no
76 91 20 00