Vega
Brit Skjevling
brit.skjevling@vega.kommune.no
75 03 58 12
Andre Møller
andre.moller@vega.kommune.no
75 03 58 11
postkasse@vega.kommune.no
75 03 58 00