Bodø kommune
Kjell Hugvik
Kjell.Hugvik@bodo.kommune.no
90551981
Odd Emil Ingebrigtsen
ordforer@bodo.kommune.no
90678653
Anne Stemland Olsen||0|
Anne.Stemland.Olsen@bodo.kommune.no
94204234
Kjersti Rognved
servicetorget@bodo.kommune.no
75555000