Bodø kommune
Kjell Hugvik
Kjell.Hugvik@bodo.kommune.no
90551981
Ida Maria Pinnerød
ordforer@bodo.kommune.no
94359763
Kjersti Rognved
servicetorget@bodo.kommune.no
75555000