Ved installasjon av brannalarmanlegg er det viktig at det avtales årlig gjennomgang, service og kontroll med elektrobedrift og/eller entreprenør som har stått for installeringen. Bygningseier har ansvaret for at dette blir gjennomført iht. Norsk Standard for brannalarmanlegg – NS3960. Videre skal byggets brukere/beboere ha relevant opplæring for å kunne betjene anlegget ved tilfeller av falske alarmer m.m.

Salten brann IKS betjener kunder over hele Nordland med automatisk brannalarm tilknyttet selskapets 110-sentral og brannetatene i Nordland Fylke. Selskapet har over tid opplevd økning i antall unødige utrykninger grunnet falsk alarm og hyppige tilfeller hvor beredskap blir bedt om å bistå ved avstilling av alarm, bytte av glass til manuelle meldere og andre resurskrevende tiltak.

På bakgrunn av ovennevnte, hvor det er bygningseiers ansvar å til hver en tid ha personell som skal kunne betjene og håndtere denne type vedlikehold, har vi sett oss nødt til å kreve inn servicegebyr for å kunne dekke relevante kostnader tilknyttet bruk av døgnbemannet beredskap til forfallende arbeid som til nå har gått på selskapets egen regning. Servicegebyret blir fakturert alarmabonnementets registrerte eier etter utførte oppdrag hvor kopi av logg for registrert utkalling blir lagt ved.

Kontakt oss gjerne ved behov for gjennomgang av forebyggende tiltak eller ved andre forespørsler tilknyttet deres avtale.