Uheldige ringvirkninger ved unødige brannalarmer

Vi har sett at personer har havnet i livsfarlige situasjoner på grunn av at brannalarmen ikke tas på alvor.

Unødige brannalarmer fører til at brukerne av bygningen mister respekten for brannalarmer og evakuerer tregt eller ikke i det hele tatt.

For bedrifter kan unødige brannalarmer føre til stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet.

 

ANDRE VIRKNINGER:

Utrykninger med tunge brannbiler øker risikoen for trafikkulykker.

Ved samtidige reelle hendelser kan utrykningspersonell være opptatt med unødige alarmer som forsinker hjelpen til de som virkelig trenger det.