DU SOM BRUKER BYGNINGEN MÅ:

 

  • Skaffe deg informasjon om bruken av brannalarmanlegget
  • Alltid sette på kjøkkenavtrekket før matlaging
  • Rengjøre avtrekksfilteret en gang per kvartal (i oppvaskmaskinen eller for hånd)
  • Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
  • Finne løsning for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig (for eksempel sette på beskyttelsesdeksel med lokal alarm)
  • Melde fra til eier om feil på brannalarmanlegget • Før service på anlegget må 110-sentralen kontaktes

Ta brannalarmen på alvor og gjør deg kjent med branninstruksen på bygget.