I TILLEGG MÅ DU SOM HUSEIER:

 

  • Utpeke én ansvarlig for brannalarmanlegget
  • Skaffe deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer
  • Gi opplæring til brukerne av bygget
  • Selv gjennomføre hyppig ettersyn av brannalarmanlegget
  • Leie et firma som kontrollerer brannalarmanlegget minst en gang per år
  • Kontakte installatør dersom det er feil på brannalarmanlegget
  • Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk)
  • Ha rutiner for å hindre at arbeid på selve brannalarmanlegget fører til unødig alarm