Tiltak for å unngå unødige brannalarmer


  • Skifte til en bedre detektortype
  • Finn en annen plassering av detektoren
  • Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren
  • Montere mulighet for avstilling i leiligheten
  • Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav)
  • Oppgradere/skifte brannalarmanlegget

Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene.

Ta kontakt med installatøren/leverandøren av brannalarmanlegget for å finne den beste løsningen for ditt bygg.